Paslaugos privačių miškų savininkams -A +A

Apie mus

Struktūra ir kontaktai

Naujienos

Veikla

Paslaugos privačių miškų savininkams

Nuorodos

Prekyba apvaliąja mediena

KlausimaiNorėdami prenumeruoti naujienas rašykite [email protected]
 
Valstybės įmonė
Rokiškio miškų urėdija
Adresas: Sakališkio g. 2, 42110 Rokiškis
Juridinio asmens kodas - 173235712
PVM mokėtojo kodas LT732357113
 

Atsiskaitomosios sąskaitos: 

AB „Swedbank“   LT867300010077155024

AB DNB bankas  LT104010041500090167

AB SEB bankas  LT127044060007782968
 
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre Nr. 173235712
Tel. (8 ~ 458) 7 10 12
Faks. (8 ~ 458) 7 10 14


 
 
DARBO LAIKAS
Paslaugos privačių miškų savininkams - Paslaugos privačių miškų savininkams
 
Paslaugos privačių miškų savininkams -A +A

Apie mus

Struktūra ir kontaktai

Naujienos

Veikla

Paslaugos privačių miškų savininkams

Nuorodos

Prekyba apvaliąja mediena

KlausimaiNorėdami prenumeruoti naujienas rašykite [email protected]
 
Valstybės įmonė
Rokiškio miškų urėdija
Adresas: Sakališkio g. 2, 42110 Rokiškis
Juridinio asmens kodas - 173235712
PVM mokėtojo kodas LT732357113
 

Atsiskaitomosios sąskaitos: 

AB „Swedbank“   LT867300010077155024

AB DNB bankas  LT104010041500090167

AB SEB bankas  LT127044060007782968
 
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre Nr. 173235712
Tel. (8 ~ 458) 7 10 12
Faks. (8 ~ 458) 7 10 14


 
 
DARBO LAIKAS
I
800 - 1700
II
III
IV
V
800 - 1645
VI
VII
Pietūs
1200 - 1245
 
 
 

Miško savininkai miškų tvarkymo klausimais konsultuojami visose girininkijose ir urėdijojekiekvieną antradienį nuo 8.00 iki 12.00 val. Taip pat galite teirautis tel. 8 (458) 71103, el. paštu [email protected].
 
Dėl leidimų kirsti mišką išdavimo, privačių miškų miškotvarkos projektų rengimo ir derinimo, įveistų miško želdinių įvertinimo siūlome konsultuotis tel. 8 (458) 71126 arba adresu Sakališkio g. 2, Rokiškis į Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus Panevėžio teritorinį poskyrį.
 
Dažniau naudojamų dokumentų blankų pavyzdžiai:
 
 
Pagindiniai teisės aktai, reglamentuojantys ūkinę veiklą miške:
 
 
VĮ Rokiškio miškų urėdija privačių miškų savininkams teikia įvairias miškų tvarkymo paslaugas, parduoda miškų atkūrimui ir įveisimui tinkamus ąžuolo, beržo, juodalksnio, liepos, klevo, eglės, pušies ir kitų lapuočių ir spygliuočių medžių ir krūmų rūšių sodmenis.
Mokamos paslaugos atliekamos su miško savininku pasirašius darbų atlikimo sutartį. Orientaciniai paslaugų įkainiai miškų savininkams:
 

Paslaugos pavadinimas

Mato vienetas

Kaina be PVM, Lt

Pastabos

Mechaninis dirvos ruošimas buvusiuose žemės ūkio plotuose*

1 ha

600

Miško sodinimas rankiniu būdu stambiais sodmenimis*

1 vnt.

0,30

Be sodmenų ir jų transportavimo išlaidų. Esant sunkioms sąlygoms arba pildant plotus, įkainis didinamas 30 procentų

Miško sodinimas rankiniu būdu mažais sodmenimis*

1 vnt.

0,25

Plynas kirtimas*

1 ktm.

35

Einamasis, sanitarinis kirtimas*

1 ktm.

45

Retinimo kirtimas*

1 ktm.

50

Ištraukimas iš plyno kirtimo biržių*

1 ktm.

28

Ištraukimas iš rinktino kirtimo biržių*

1 ktm.

32

Medienos pakrovimas

1 ktm.

12

Medienos iškrovimas

1 ktm.

10

Želdinimo projekto miškui įveisti buvusiuose žemės ūkio plotuose sudarymas

1 ha

100

Plyno kirtimo biržės atrėžimas

1 ha

250

Rinktino kirtimo biržės atrėžimas

1 ha

300

* - darbų vykdymas kitiems metams derinamas su miškų urėdija iki einamųjų metų lapkričio 1 dienos.